Gedragsregels bij de club

Gedragsregels bij de club

Gedragsregels. We hebben er allemaal mee te maken en dus ook bij de voetbalclub en op het veld.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport haalt de laatste jaren helaas steeds vaker het nieuws en als club ontkom je er niet meer aan om hier wat mee te doen. Bij RKAV Volendam heeft men het afgelopen half jaar dan ook, onder meer met hulp van Ted van der Bruggen, expert bij het Centrum Veilige Sport Nederland, verbonden aan NOC*NSF,  een sociaal veiligheidsplan ingericht. Tevens werd ook een vertrouwenscommissie aangesteld, met daarin Ronald Sier, Rosemarie Koning, Johan Keizer en Edwin Küller die onafhankelijk van de club zullen opereren.
 

Iedereen moet zich veilig voelen

De opzet is, dat iedereen moet zich veilig voelen bij RKAV. Je ziet dat er een maatschappelijk bewustzijn ontstaat waar seksuele intimidatie, (online) pesten, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de sport de voorpagina’s van kranten, tv en social media haalt. Dit moeten en willen wij als RKAV vóór zijn en iedereen die hier rondloopt er tegen beschermen.

De RKAV telt – na de fusie met ZVV Volendam – 1600 leden, waaronder zo’n 1000 jeugdleden en tegenwoordig ook een grote groep vrouwen en meisjes.
Het bestuur wil de mensen een veilige omgeving bieden. Daarin dragen bestuur en medewerkers ieder een verantwoordelijkheid.
 

Gesteund en gehoord

Coaches, trainers, ouders maar vooral kinderen moeten zich gesteund en gehoord voelen door de RKAV als zij iets signaleren of slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag. De procedures moeten duidelijk zijn, men moet weten dat er wat aan gedaan wordt als er meldingen zijn maar bovenal dat er gevolgen zitten als er grens overschrijdend gedrag geconstateerd wordt.  

Enige weken geleden werd een online bijeenkomst georganiseerd voor de trainers en coaches van de RKAV, waarbij naast Van der Bruggen ook de vier vertrouwenscontactpersonen zich voorgesteld hebben. Vanuit deze bijeenkomst kwamen er vele zinvolle opmerkingen en suggesties. Het bestuur wil dit initiatief gedoseerd maar voortschrijdend ventileren binnen de vereniging. Op deze manier willen wij zorgdragen, dat steeds meer mensen zich bewust worden van grensoverschrijdend gedrag en belangrijker nog: hoe je het kan voorkomen.
 

Gedragsregels

Het is de bedoeling dat we aan het begin van komend seizoen alle trainers, coaches en leiders uitnodigen en hen informatie te verstrekken omtrent de gedragsregels en hoe er mee om te gaan. Denk daarbij aan taalgebruik op en rond het veld, gedrag in de kleedkamers en het onlinegedrag in de appgroepen.  

Daarbij zal er informatie omtrent deze punten gegeven worden aan alle leden van de club.

De vertrouwenscommissie is een veilige, onafhankelijke plek waar mensen hun verhaal kunnen vertellen en waar in alle rust en veiligheid naar je geluisterd wordt. Waar strikt vertrouwelijk gezocht wordt naar oplossingen.  De vier vertrouwenscontactpersonen volgen deze zomer een opleiding voor hun rol binnen de vereniging. Daarin leren zij over procedures en de te bewandelen routes per casus.

De leden van de vertrouwenscommissie willen graag drempelverlagend en toegankelijk zijn.
 

Openheid en samenwerking

Wij vragen om openheid en medewerking en het is aan ons als bestuur om duidelijkheid te geven aan de voorkant. In sommige situaties moeten er ook consequenties kleven aan bepaald gedrag. Jong en oud moet weten welk gedrag tot welke sanctie zal leiden. Ontbinding van je lidmaatschap zal in de zwaarste gevallen tot de mogelijkheden behoren.

We gaan ook met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) werken. We beginnen qua VOG met het bestuur, die moeten het goede voorbeeld geven.
 

Rechtstreeks contact

De route naar commissie mag rechtstreeks zijn, het hoeft niet via een ander te gaan. En dan hebben we het natuurlijk niet over situaties dat een speler niet in de basisopstelling of selectie is opgenomen. Dat is voetbaltechnisch en dus niet voor ons bedoeld. Het gaat echt om grensoverschrijdend gedrag. Het doel is dat dit gedrag wordt voorkomen.

Rosemarie zorgt als vrouw voor diversiteit binnen de vertrouwenscommissie. E lopen bij de RKAV inmiddels veel vrouwen en meisjes rond die misschien liever met een vrouw praten en met een vrouw in de commissie is dat nu mogelijk.

https://rkav-volendam.nl/club/beleid-en-richtlijnen/vertrouwenscommissie/