Word lid

Het inschrijven bij de RKAV Volendam gaat via het inschrijfformulier. Er zijn echter wel een aantal regels:

Minimum leeftijd
Je kunt je (kind) inschrijven in het jaar dat hij of zij 4 jaar wordt.

Uiterste inschrijfdatum
Inschrijvingen tot 1 mei worden meegenomen bij de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Leden die zich na deze datum inschrijven zullen, alleen als er plaats is, nog bij de bestaande teams worden ingedeeld. Wanneer er geen plaats is, worden deze nieuwe leden op de wachtlijst gezet.

Bevestiging van je inschrijving
Binnen 2 weken ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving. Nadat het lidmaatschap is ingegaan en de teamindeling is bevestigd, volgt de contributiebetaling.

Overschrijving
Indien je in de afgelopen 3 seizoenen lid bent geweest van een andere voetbalvereniging, dan moet je worden overgeschreven. Overschrijving wordt door de nieuwe club, in dit geval RKAV Volendam, aangevraagd bij de KNVB.

Spelerspas
De KNBV werkt met elektronische spelerspassen. Spelers kunnen hun eigen digitale foto maken voor op de spelerspas. Het uploaden van spelersfoto's kan alleen gedaan worden door de in Sportlink geregistreerde Teammanger (coach/trainer). LET OP: als een speler geen foto in het profiel van KNVB-wedstrijdzaken heeft, kan er ook geen spelerspas aangemaakt worden. Indien een foto ontbreekt of niet duidelijk/correct is, kan de speler door de scheidsrechter uitgesloten worden van deelname aan een wedstrijd.

Contributie
Contributiebetaling vindt plaats voor de aanvang van een nieuw seizoen. Bij inschrijving machtig je RKAV Volendam om de jaarlijkse contributie van het ingevulde rekeningnummer af te schrijven. De factuur ontvang je per email via ClubCollect. Uitleg over de betaalwijze staat in de begeleidende email.

Uitschrijven
Tot 1 mei kan een speler worden uitgeschreven via het uitschrijfformulier op de website. Bij uitschrijving na 1 mei zijn wij genoodzaakt om € 30,- in rekening te brengen. Dit is voor de KNVB- en administratiekosten. Daarnaast kunnen ook de kosten voor het trainingspak worden teruggevorderd wanneer deze al is uitgereikt. Bij uitschrijving na de aanvang van het nieuwe seizoen (1 september) wordt het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.


De instroom voor de jongste jeugd in de Kabouter en Mini Divisie vindt plaats aan de hand van de volgende procedure:

  • Vanuit de administratie ontvang je vervolgens een bericht dat hij/zij op de wachtlijst is geplaatst.
  • Indien de ingeschrevene van een geboortejaar is dat reeds actief is, dan zal de betreffende coördinator op korte termijn contact opnemen om de status en mogelijkheden toe te lichten.
  • Indien de ingeschrevene van een leeftijd is die nog niet actief is, dan blijft de wachtlijst van toepassing tot het moment daar is om in te stromen.
  • Voor de 4/5 jarigen (kalenderjaar waarin een kind 5 wordt) is er kabouter voetbal. De kabouters trainen alleen (woensdagmiddag) en spelen nog geen wedstrijden.
  • De kabouters trainen in 2 groepen van maximaal 16 spelers. Het meerdere boven 32 komt op de wachtlijst, in afwachting van verloop of vervroegde instroom in de mini’s.
  • Voor de 5/6 jarigen (kalenderjaar waarin een kind 6 wordt) is er sprake van mini’s voetbal. Dit is de eerste jaarlaag in het voetbal, de JO7 (Jeugd Onder 7). Alle spelers die vóór juni van het betreffende kalenderjaar worden ingeschreven worden gegarandeerd ingedeeld in een team. Voor de latere inschrijvingen zal moeten worden beoordeeld of er nog plaats is in een team. Indien dat niet het geval is zal kortstondig sprake zijn van een plek op de wachtlijst, waarbij het uitgangspunt is om kinderen zo snel mogelijk in te laten stromen of minimaal alvast mee te laten trainen.