Huisregels

Om een grote vereniging als de onze goed te laten functioneren hebben we huisregels opgesteld zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wat hij of zij van ons mag verwachten. Thuis mag je ook niet alles doen waar je zelf zin in hebt en dan ben je nog met zijn vieren, vijven of zessen. Met bijna 1700 leden is er dan iets meer nodig dan alleen een vermanend vingertje. Deze huisregels zijn tevens bedoeld als beknopte handleiding voor de ouders, spelers, trainers, leiders en andere medewerkers van de vereniging. De huisregels zijn verdeeld in de onderstaande categorieën:

 • Trainingen
 • Wedstrijden
 • Afgelastingen
 • Afmelden
 • Warming-up
 • Houd het netjes
 • Wangedrag en vernielingen
 • Schelden en vloeken
 • Pesten
 • Houd de in- en uitgangen vrij
 • In- en uitschrijven
 • Wasgoed
 • Beloning
 • Leiders
 • Ouders

 

Trainingen

De spelers en trainers worden verzocht uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig te zijn. Ten eerste is het prettiger als je op je gemak jezelf kunt omkleden, ten tweede is het gemakkelijker voor de terreinmeester om vanuit daar, in geval van slechte veldgesteldheid de velden te verdelen en onderling tot overeenstemming te komen.

Je dient minstens 10 minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld te zijn. Je helpt mee met het meenemen van de materialen (hesjes, pionnen, ballen etc.). Na afloop van de training help je mee met het opruimen van de materialen en het tellen ervan.

Tijdens de training draag je de juiste sportkleding en voetbal- of indoorschoenen. Scheenbeschermers zijn verplicht ! Je draagt geen sieraden, piercings en/of een horloge en je neemt geen mobiele telefoons mee naar het trainingsveld. 

 Het spreekt voor zich dat je je tijdens de training voor 100% inzet en dat je luistert naar wat de trainer te vertellen heeft. Hij probeert je immers iets te leren. Wees positief. Geef op een opbouwende manier aanwijzingen aan je medespelers. Schelden en vloeken is natuurlijk uit den boze. Als je vragen en/of opmerkingen over de training hebt, dan kun je die na afloop van de training bij de trainer naar voren brengen.

Na het trainen wordt er gedoucht door alle spelers. Alleen voor recreatie E, F-pupillen en de mini’s is het vrijblijvend. Uiteraard kun je alleen douchen als daarvoor de gelegenheid bestaat.

Aan het begin van elk seizoen worden alle materialen aangevuld tot complete setjes, ballen, hesjes, pionnen etc. Om ervoor te zorgen dat het zo compleet mogelijk blijft is het van belang dat, voor aanvang en aan het eind van de training, de spullen even geteld worden. Als er eventueel spullen zoek zijn laat dan het hele team zoeken totdat de zaak weer compleet is, meldt eventuele manco’s aan de coördinator zodat deze het direct kan laten aanvullen.

Ook verzoeken wij vriendelijk de doelen aan het eind van de training weer aan de zijkant van het veld te zetten met het gehele team. Op die manier staat deze niet in de weg bij het eerstvolgende team dat gebruik maakt van het veld. In je eentje krijg je een groot doel nooit weg zonder het veld te beschadigen, dus doe het samen.

Wedstrijden

Bij thuiswedstrijden ben je minstens drie kwartier voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig, tenzij de trainer/leider anders aangeeft. Bij uitwedstrijden ben je minstens 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig (de bus vertrekt altijd op tijd dus als je te laat bent dan heb je pech). Mochten er op het laatste moment nog afzeggingen zijn en jongens/meisjes ontbreken dan heeft de leider nog de gelegenheid de open plaatsen aan te vullen. Ook als je geblesseerd bent, ga je met je team op de wedstrijddag mee, dus ook de uitwedstrijd. Zo toon je betrokkenheid en het is goed voor de teamgeest.

Voor spelers van de onderlinge competities geldt dat 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd voldoende is.

De aanvoerder leidt de warming-up tenzij de trainer/leider een andere speler aanwijst. De trainer/leider bepaalt de inhoud van de warming-up.

Als er trainingspakken door een sponsor zijn verstrekt, dan dragen alle spelers die voor de wedstrijd en met de warming-up tenzij de trainer/leider anders bepaalt, bijv. bij te warm weer. Tijdens de wedstrijd (bijv. als wisselspeler) en na de wedstrijd (naar huis). De wedstrijdkleding wordt door de vereniging verstrekt en dient netjes te worden gedragen. De kousen zijn opgehaald en het shirt zit in de broek. Scheenbeschermers zijn verplicht! Je draagt geen sieraden, piercings en/of horloges.

Het spreekt voor zich dat je je tijdens de wedstrijd voor 100% inzet en dat je luistert naar wat de trainer/leider te vertellen heeft. Hij probeert je immers iets te leren. Daarnaast gedraag je je sportief ten opzichte van je tegenstanders, hun begeleiding, de scheidsrechter, het publiek en ten opzichte van je medespelers en je eigen begeleiding. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. Ook hij mag fouten maken! Schelden en vloeken is natuurlijk uit den boze. Als je vragen en/of opmerkingen over de wedstrijd hebt, dan kun je die na afloop van de wedstrijd bij de trainer/leider naar voren brengen.

De wisselspelers vormen een belangrijk onderdeel van het team. Een wisselspeler stelt zich positief op. Hij neemt deel aan de wedstrijdbespreking en aan de warming-up tenzij de trainer/leider anders beslist. Tijdens de wedstrijd blijven de wisselspelers in de nabijheid van de trainer/leider. In de rust gaan zij met hun ploeg de kleedkamer in tenzij de trainer/leider anders bepaalt. Gewisselde spelers blijven kijken bij hun team of zij gaan na overleg met de trainer/leider douchen. In het laatste geval voegt een speler zich na het douchen weer onmiddellijk bij zijn team.

Na afloop van de wedstrijd legt elke speler zijn wedstrijdkleding netjes in de kledingtas.

Hygiëne bij het sporten is heel belangrijk. Douchen na de wedstrijd hoort erbij en is dan ook verplicht! De spelers nemen de kledingtas beurtelings mee naar huis om de wedstrijdkleding te (laten) wassen tenzij de trainer/leider anders beslist.

Afgelastingen

De trainer (bij afgelaste trainingen) en leider (bij afgelaste wedstrijden) geven de afgelastingen door via whatsapp. Op deze manier is iedereen snel op de hoogte.

Kijk, als het rotweer is, zelf even of het doorgaat op de website van de RKAV Volendam (www.rkav-volendam.nl). Daarnaast kun je bellen met het RKAV-complex op 0299-364164 voor de meest recente informatie.

Wees wel extra attent op extra trainingen of vriendschappelijke wedstrijden bij afgelasting.

 

Afmelden

Als een speler geblesseerd of ziek is, meld je dit zo spoedig mogelijk aan de trainer (betreffende trainingen) of één van de leiders (betreffende wedstrijden), maar uiterlijk op de dag vóór de training / wedstrijd (behalve als de speler op de training- of wedstrijddag ziek is geworden).

Indien een speler 2 keer niet is komen opdagen zonder afbericht volgt automatisch een reservebeurt en er wordt contact opgenomen met de ouders/opvoeders om te vernemen wat de reden van absentie is geweest (gestopt, blessure, geen zin, verkering etc.). Indien een speler 3 keer zonder afbericht afwezig is geweest gaan wij er vanuit dat het enthousiasme is gedaald en dat een uitschrijfformulier het enige antwoord is. Voetbal is een teamsport, er wordt door het team op je gerekend!

 

Warming-up

Een warming-up is er niet alleen om warm te worden maar is ook bedoeld om alvast in de sfeer te komen van het spel, de beleving gaat er door op vooruit; de prestaties zullen dus beter zijn en de kans op blessures minder. Ga dus niet 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar het veld, maar neem de tijd en overleg met de trainer/leider of je nog terugkeert in de kleedkamer.

 

Houd het netjes

Zorg ervoor dat ons complex en dat van andere verenigingen netjes blijft. Gooi je afval in de hiervoor bestemde afvalbakken en spreek anderen hierop aan.

De leider ziet er op toe dat de kleedkamer schoon achter blijft en neemt achtergebleven spullen mee zodat hij aan zijn teamleden kan vragen of ze iets zijn vergeten. Per jaar worden ettelijke kilo’s aan schoenen, broekjes, sokken, trainingspakken weggegooid en puilen onze laden uit van gevonden spullen.

 

Wangedrag en vernielingen

De schade veroorzaakt door wangedrag en/of vernielingen zal worden verhaald op de dader(s). Bovendien sluiten wij schorsing niet uit.

 

Vloeken en schelden

Vloeken of schelden hoort niet thuis op een voetbalveld. Zelf vindt je het ook niet leuk als je uitgescholden wordt. Ook gore voorzetsels voor bal zijn uit den boze; vloeken is een spraakgebrek! En schelden is een uiting van onvermogen! In overleg met scheidsrechter en leiders zal er bij overtreding een vrije trap tegen worden gegeven.

 

Pesten

Het spreekt voor zich dat we elkaar niet pesten. Wanneer er sprake is van pesterijen en we komen erachter dan vinden wij het terecht dat we contact met de ouders opnemen om hier een eind aan te maken. Ouders dienen dit dan wel te melden bij de desbetreffende coördinator! Mocht dit niet werken dan rest ons niets anders dan over te gaan tot schorsing als uiterste middel.

 

Houd de in- en uitgangen vrij

Zet je auto, fiets, step, snor- of bromfiets op de daarvoor bestemde plaats dus niet voor de hoofdingang., kleedkamerdeuren of noodtrap. Bovendien is het niet toegestaan je met je voertuig te bewegen op het complex, invalidenwagens uitgezonderd.

 

Wasgoed

De vuile was wordt door de spelers c.q. de ouders van de spelers gewassen en op de speeldag door de speler weer meegenomen. Wel is het van belang dat er geen spullen zoek raken, tel daarom na elke wedstrijd de kledingstukken. Als er spullen kapot zijn meld dit dan even aan de coördinator, dan kan dit vervangen worden.

 

Beloning

Aan het eind van elk seizoen krijgen de spelers van een team dat kampioen is geworden een herinnering in de vorm van een medaille of standaardje. Ook is het leuk om regelmatig iets te gaan doen met het team, in de kantine of elders (bingo, puzzeltocht, voetbalquiz of gewoon een patatje met flesje etc.). Dan is het leuk voor de spelers als ze er zelf aan mee hebben gedaan en bovendien willen wij graag meepraten over eventuele invulling namens de vereniging (vraag het de coördinator). Aan het eind van elke competitie kan in ieder geval in de kantine, op kosten van de vereniging een cola of een sinas (uit de pomp) worden gehaald (in team verband en in overleg met de coördinator dan kan deze het in de kantine aanmelden). Bij het behalen van een kampioenschap wordt deze beloning uitgebreid met een patatje met een kroket of frikandel.

 

Coaches

De leider wordt verzocht voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier in te leveren/op te halen bij het wedstrijdsecretariaat (meestal is dat de bestuurskamer) of de Siem Steur Cabine voor de mini’s en deze na afloop van de wedstrijd ook daar, te ondertekenen/ingevuld en wel, weer in te leveren. Zowel voor als na de wedstrijd is daar ook gelegenheid voor het nuttigen van een lekker vers bakje koffie. Een vriendelijk verzoek om de formulieren zo compleet mogelijk in te vullen zodat er geen boetes van komen.

De beslissing van de scheidsrechter is altijd bindend, het heeft geen zin hierover na afloop je ongenoegen over kenbaar te maken. Hij zal de beslissing toch niet terugdraaien en je loopt alleen de kans een nog zwaardere straf op te lopen, want de autoriteit van de scheidsrechter loopt tot aan het terrein van de vereniging.

 

Ouders

Het is fijn dat er zijn maar ….

 • Het is fijn als je belangstelling toont door te kijken naar je dochter of zoon
 • Het is voor je zoon of dochter leuk als je vraagt of het plezierig heeft getraind of gespeeld
 • Laat het coachen over aan de trainer/leider en moedig alleen positief aan
 • Voetballende jeugd moet nog veel leren, geef ze de ruimte
 • Iedereen doet zijn best en wil graag zo goed mogelijk voetballen
 • Winnen en verliezen doen de spelers samen.
 • Complimenten geven is beter, dan spelers belonen met geld voor gemaakte doelpunten
 • De scheidsrechter doet zijn best, jouw mening/commentaar werkt niet of averechts
 • De trainer/leider doet ook z’n best m.b.t. de organisatie en probeert de wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen
 • Tips aan de trainer/leider kunnen zeer waardevol zijn, mits positief bedoeld. Spreek hem na de wedstrijd op een rustig moment aan. Je zult zien dat hij dan vaak de tijd voor je neemt
 • Samen na de wedstrijd met spelers en begeleiding iets drinken in de kantine verhoogd de saamhorigheid
 • Je kunt een bijdrage leveren door om toerbeurten te rijden bij uitwedstrijden of als vlaggenist of leider te functioneren
 • Hoe meer vrijwilligers des te beter de organisatie verloopt.