Verklaring omtrent gedrag

Beste vrijwilligers & leden van RKAV Volendam,

Het Bestuur en de (inmiddels ingestelde) vertrouwenscommissie nemen samen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen, zodat iedereen in een veilig sportklimaat actief kan zijn.

Naast het aanstellen van de vertrouwenscommissie is de volgende stap die we gaan zetten het invoeren van de VOG (Verklaring omtrent Gedrag) voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging. Dit doen we in samenwerking met NOC*NSF.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van de vrijwilliger geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval bij de RKAV Volendam. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) of er strafbare feiten op iemands naam staan die een risico vormen voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Let wel: het bestuur van RKAV Volendam ziet het aanvragen van een VOG niet als vrijblijvend, maar als een verplichting. Dit mede gezien in het licht van de toekomstvisie van de NOC*NSF en de KNVB.

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

Stap 1: De RKAV Volendam dient de aanvraag in bij Justis.
Voor de meeste vrijwilligers wordt de VOG aangevraagd voor ‘omgang met personen/ minderjarigen’ (profiel 84) en/of ‘omgang met mensen met verstandelijke beperking’ (profiel 85).
Meer informatie over de verschillende screeningsprofielen kunt u vinden op www.justis.nl.

Stap 2: De vrijwilliger ontvangt een email van Justis waarin de vrijwilliger wordt verzocht om met zijn/haar DigiD in te loggen. Het invullen van de aanvraag duurt slechts enkele minuten en er zijn geen kosten aan verbonden. Justis beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger na enkele dagen per post de Verklaring Omtrent Gedrag.

Stap 3: De vrijwilliger geeft het origineel (die specifiek afgegeven wordt voor RKAV Volendam) af bij het RKAV Secretariaat. In de persoonlijke email zullen wij nog aangeven wanneer en hoe.

De VOG informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en alleen aan de betreffende persoon verstrekt.

In januari a.s. zal gestart worden met het verzenden van de VOG aanvragen.
Zoals aangegeven, ontvangt de vrijwilliger eerst een persoonlijke email met uitleg over de aanvraag.

Bestuur RKAV Volendam