Bestuur

Het bestuur van RKAV Volendam bestaat uit:

Voorzitter
Vincent Gruwél                                                                                                                       
06-23938138
vincent.gruwel@kpnmail.nl
 

Penningmeester
Edwin Tuijp
06-24614883
edwintuyp@versatel.nl


Secretaris
Cornell Tol
06-45406387
rkav.secretaris@gmail.com

 

Technische Zaken
Jarno Vermeulen
technischezaken@rkav-volendam.nl

 

Accommodatie & veiligheid
Willem Taalen
06-52854890
wtaalen@ziggo.nl

 

Zaalvoetbal
Cees Veerman
06-21561992
Cees.Veerman@odh.nl

 

Jeugdzaken
Jan Tuijp                                                                                                                 
06-14635098
jan.tuijp@bdo.nl

 

Communicatie en Kwaliteit
Jos van Luyk
06-22496962
jvanluyk@kpnmail.nl