Zaalvoetbal

Bij RKAV Volendam wordt zaalvoetbal aangeboden voor de jeugd vanaf JO9 tot en met JO19. Op deze pagina vind je praktische informatie over het zaalvoetbal.

Procedure aanmelding

In principe is het alleen mogelijk om als team (minimaal 7 spelers) in te schrijven. Voordat een team wordt ingeschreven moet ook duidelijk zijn wie als coach gaat fungeren. Vanuit RKAV Volendam wordt geen coach aangewezen. Elke speler van het team dient zich aan te melden via het inschrijfformulier. Voor de zaalactiviteit ontvangt men een extra contributienota. Vervolgens zal de ledenadministratie zorgen dat de desbetreffende speler bij de KNVB wordt aangemeld.

Een individuele inschrijving zal alleen in behandeling worden genomen als duidelijk is in welk team de inschrijvende speler zal gaan spelen.

Wat doet RKAV?

RKAV Volendam zorgt voor aanmelding van de teams bij de KNVB. Dit gebeurt ieder jaar in de periode mei/juni. De aanmelding van de betreffende spelers vindt ook bij voorkeur in die periode plaats.

RKAV Volendam zorgt voor tenues, ballen en een teamtas. Het team dient zelf voor bidons te zorgen. Ook moet men bedacht zijn op gelijke kleuren. Een afwijkend reservetenue of hesjes kunnen bij RKAV worden geleend.

Voor de tenues geldt het wasreglement zoals opgesteld door RKAV. Dit betekent dat de teamtas compleet moet blijven. Het is handig om onderling een wasrooster op te stellen, zodat iedere speler deze tas even veel keer mee krijgt om te wassen.  Het komt nog wel eens voor dat men iedere spelers een wedstrijdsetje meegeeft. Dit is niet de bedoeling. Hierdoor ontstaan kleurverschillen en bij tussentijdse wijzigingen in het team is dit niet praktisch. De teamtas moet na afloop van het seizoen worden ingeleverd bij RKAV Volendam.

Voorafgaand ontvangt ieder team 2 voetballen. Raakt men deze kwijt, dan moet het team deze vergoeden aan RKAV Volendam. Ook deze voetballen dienen na afloop van het seizoen ingeleverd te worden samen met de teamtas.

Hoe hoog is de contributie?

De contributie bedraagt € 50 per speler. Een proefperiode is toegestaan. Deze periode is maximaal 2 wedstrijden. Na 2 wedstrijden ontvangt de speler een contributienota. Teruggaaf van contributie is niet mogelijk.

Is een speler aangemeld als zaalvoetballer in het huidige seizoen, dan wordt deze speler geacht ook voor het volgende seizoen (behoudens tijdige afmelding) aangemeld te staan voor zaalvoetbal.

Procedure wedstrijden

Voor het zaalvoetbal wordt gebruik gemaakt van een digitaal wedstrijdformulier. Staat een speler niet aangemeld voor zaalvoetbal, dan kan deze ook niet opgenomen worden in het digitale wedstrijdformulier. Houd hier rekening mee en meld nieuwe spelers tijdig aan. Op vrijdagmiddag is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om een nieuwe speler in te passen.

Een speler dient zich aan te melden bij de ledenadministratie via de website. Let op: spelend lid veldvoetbal betekent niet automatisch dat je ook voor zaalvoetbal staat aangemeld!

Ook de coach dient te zijn aangemeld bij de ledenadministratie. Om het wedstrijdformulier te kunnen invullen dient deze door de ledenadminstratie als zodanig te zijn aangemeld als teammanager.

Verplaatsing wedstrijden

Het kan voorkomen dat een wedstrijd moet worden verplaatst. Op het veld is het gebruikelijk dat men dan in overleg treedt met de tegenstander en dan komt men vaak onderling wel tot een oplossing. In de zaal ligt dat wat anders. Wil men een wedstrijd verplaatsten dan moet men minimaal 2 maanden van te voren in contact treden met de KNVB. Bedenk dat de KNVB kosten maakt voor de zaalhuur en de scheidsrechters. Zeg je een wedstrijd desondanks toch af, zorg dan dat je zowel KNVB, tegenstander als scheidsrechter informeert. De KNVB zal de zaalhuur en de kosten van de scheidsrechter in rekening brengen. Afhankelijk van de situatie kan de KNVB ook een boete in rekening brengen. RKAV Volendam belast deze kosten en boetes dan door aan het betreffende team.

Scheidsrechter

KNVB probeert zoveel als mogelijk een scheidsrechter toe te wijzen. Het scheidsrechterstekort is ook zichtbaar in het zaalvoetbal. Helaas komt het steeds vaker voor dat de vereniging zelf voor een scheidsrechter moet zorgen. Spreek dit onderling binnen het team af. Het thuisspelende team moet zorgen voor een scheidsrechter. Een ouder kan hier prima van pas komen. Zorg ervoor dat je een fluitje in de teamtas hebt.

Wedstrijdformulier

Het digitale wedstrijdformulier kan worden benaderd via de App Wedstrijdzaken. Coaches worden verzocht om zich via de ledenadministratie te laten registreren in deze app. Dan kunnen zij deze app benaderen en het wedstrijdformulier indienen. Het formulier moet ingevuld zijn voordat de wedstrijd begint. De scheidsrechter controleert deze en hij alleen kan deze accorderen. Vanuit de RKAV Volendam hebben we voor het geval geen scheidsrechter aanwezig is wel een aantal personen aangewezen die het formulier ook kunnen beheren.

Let erop dat de uitslag direct na de wedstrijd, maar uiterlijk de volgende dag voor 12 uur, wordt ingevuld. Wacht je hier te lang mee, dan volgt een boete van de KNVB. Ook deze wordt door RKAV Volendam doorbelast.

Wedstrijd

Wedstrijden duren 2x 20 minuten voor teams tot en met JO12. Voor overige teams JO13 en ouder duren de wedstrijden 2x25 minuten.

Thuisspelende teams dient er voor te zorgen dat doelen klaar worden gezet en de zaal verder in gereedheid wordt gebracht. Denk aan scorebord (deze is op te halen in de kantine). Het thuisspelende team is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het scorebord.

Speelt jouw team de laatste wedstrijd van de avond? Dan zijn we verplicht om de doelen en banken op te ruimen. Op die manier kan de volgende huurder de volgende dag ongestoord de zaal gebruiken.

Spelregels

Na een uitbal wordt het spel hervat met een intrap. Let op: bij deze intrap mogen de voeten niet in het speelveld staan en de bal moet stil liggen op de lijn. Scheidsrechters zijn hier meestal heel scherp op. Bij uitballen en vrije trappen word een afstand van 5 meter in acht genomen.

Wisselen mag alleen in de daarvoor aangegeven zone. Check deze bij de reservebank en deel dit mee aan de spelers.

Terugspelen naar de keeper is niet toegestaan. De keeper mag wel meedoen, maar nadat hij de bal 1x heeft gespeeld, moet hij over de middenlijn komen, wil hij weer aangespeeld kunnen worden. Heeft tussendoor de tegenpartij de bal aangeraakt, dan is terugspelen wel weer toegestaan. Echter, ook maximaal 1x. Bespreek deze regel bij voorkeur vooraf met de scheidsrechter en het andere team. Bij jeugdwedstrijden wordt deze regel als ingewikkeld ervaren en in de praktijk zien we nog wel eens dat deze regel anders of niet wordt toegepast.

Dit zijn in het kort de regels waar nieuwe zaalvoetballers het meeste aan moet wennen. Voor de verdere spelregels verwijs ik naar de infographic van de KNVB.

FAQ

Hieronder volgt een opsomming van de meest gestelde vragen.

Kan ik mij alleen inschrijven?
In principe is het uitsluitend mogelijk om met een heel zaalvoetbalteam te starten (minimaal zeven spelers). De al bestaande teams zitten veelal vol. We kunnen echter altijd kijken of er bij een van de bestaande teams ruimte is.

Met hoeveel spelers wordt een wedstrijd gespeeld?
Een wedstrijd wordt gespeeld met  vijf spelers per team (vier veldspelers en een keeper).
Een zaalvoetbalteam bij RKAV Volendam bevat minimaal zeven spelers, maar over het algemeen meer.

Op welke dagen wordt er gespeeld en in welke sporthal?
Er kan voorafgaand aan de competitie aangegeven worden welke voorkeursdag een team heeft. Uitwedstrijd dagen worden bepaald door de vereniging van de tegenstander. De teams van RKAV Volendam spelen de thuiswedstrijden op vrijdag. 

 De KNVB is verantwoordelijk voor het wedstrijdschema en probeert zo veel als mogelijk rekening te houden met de voorkeuren. Het bestuur van RKAV Volendam heeft hier verder helaas geen invloed op.

Hoelang duurt een wedstrijd?
Een zaalvoetbal wedstrijd duurt 2 x 20 minuten tot en met JO12, daarna duren de wedstrijden 2x25 minuten. In de meeste sporthallen starten de wedstrijden om 19h15, 20h10, 21h05 of 22h00.

Wanneer wordt er getraind?
Er zijn geen trainingen bij zaalvoetbal, alleen wedstrijden.

Kan ik een wedstrijd afzeggen?
Een reeds ingeplande wedstrijd kan niet meer worden afgezegd. Wel kun je twee maanden vantevoren aangeven als je een dag niet kunt. Dan worden er op die dag geen wedstrijden ingepland door de KNVB. Daarnaast kan een team voor aanvang van het seizoen een verhindering doorgeven, zodat de KNVB op deze dagen geen wedstrijden plant.

Krijg ik een tenue van RKAV Volendam?
RKAV Volendam zorgt voor tenues, ballen en een teamtas. Het team dient zelf voor bidons te zorgen. Ook moet men bedacht zijn op gelijke kleuren. Een afwijkend reservetenue of hesjes kunnen bij RKAV worden geleend.

Lidmaatschap, contributie en inschrijven
Informatie over het lidmaatschap en de contributie kun je vinden op de lidmaatschaps- pagina. Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen op de pagina 'inschrijven'.

Opzeggen
Opzeggen dient voor 1 juni te gebeuren, door het formulier op de website in te vullen.
 

Wat zijn de KNVB zaalvoetbal spelregels?

Bekijk de spelregels voor zaalvoetbal  via de volgende documenten.

Mocht je ondanks bovenstaande veelgestelde vragen nog steeds met vragen zitten, neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar: info@rkav-volendam.nl.