Aanvragen 'snipperdag'

In categorie B kunnen jeugdteams een keer per seizoen een “snipperdag / baaldag” aanvragen in de periode van de weekend na kermis tot en met het eerste weekend van maart.

Dit verzoek moet door de wedstrijdsecretaris van de vereniging schriftelijk ingediend worden bij de competitieleider van de KNVB District West I en kan uiterlijk de maandagavond voor aanvang van de wedstrijd worden aangevraagd. Verzoeken die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen door de KNVB. Neem voor het aanvragen van een “snipperdag” s.v.p. tijdig contact op met onze wedstrijdsecretaris.

In categorie A worden wedstrijden nimmer uitgesteld. Slechts in zeer dringende gevallen kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de competitieleider.

Voor bekerwedstrijden wordt geen vrijstelling verleend, ook niet in de categorie B.