Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

Beste vrijwilligers & leden van RKAV Volendam,

Zoals jullie inmiddels wel weten is een van de prioriteiten van het bestuur om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen zodat iedereen in een veilig sportklimaat actief kan zijn.

Nadat al eerder hiertoe een vertrouwenscommissie was aangesteld is de volgende stap vorig jaar geweest het invoeren van de VOG (Verklaring omtrent Gedrag) voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging. Dit doen we in samenwerking met NOC*NSF. In dit kader zijn vorig jaar ruim 400 vrijwilligers aangeschreven (middels mail via Justis) om de VOG-verklaring aan te vragen en vervolgens in te leveren bij de RKAV. De meeste hiervan zijn inmiddels ingeleverd en verwerkt in de administratie. Voor overige informatie over de VOG zie de site van de RKAV https://rkav-volendam.nl/nieuws/vog-voor-vrijwilligers/

De vrijwilligers die (nog) niet gereageerd hebben gaan we dit jaar opnieuw benaderen om de aanvraag op te pakken. Daarbij geldt, dat als er geen VOG wordt ingeleverd dit gevolgen heeft voor de (vrijwillige) werkzaamheden die voor de RKAV worden uitgevoerd. Vrijwilligers die nog geen aanvraag voor een VOG-verklaring ontvangen hebben zullen hierover binnenkort een email ontvangen met meer informatie. 

In bovenstaande staat de RKAV niet alleen, 20% van alle sportverenigingen hanteert inmiddels een VOG-verplichting. Vanuit de politiek wil men nu een inhaalslag maken door deze VOG-verplichting in te stellen in de hele sportsector. (zie link hieronder)

'Verplichte VOG in de sport zijn we aan onze kinderen verschuldigd' (nos.nl)

En als laatste willen we vermelden dat we deze VOG dit jaar ook gaan uitvragen bij alle vrijwilligers bij de zaalvoetbaltak van de RKAV.

Bestuur RKAV Volendam