NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

 

Welkom in de rubriek Nieuwsflits!!

Dit is een nieuwe rubriek, die permanent en zichtbaar zal blijven bestaan op de website.

Waarom deze rubriek zal je je misschien afvragen. Welnu, het bestuur wordt met regelmaat geconfronteerd met geluiden dat de leden, de trainers, de coaches en andere belangstellenden het gevoel hebben, dast zij niet voldoende worden geïnformeerd over wat er zoal gaande is.

Waar is het bestuur zoal mee bezig? Wat wordt er door het bestuur besloten? Zijn er wetenswaardigheden die eigenlijk een ieder moet weten….etc.

Vandaar dat er besloten is om de rubriek Nieuwsflits in het leven te roepen, waarin je alle nieuws wat een ieder behoort te weten en alle wetenswaardigheden kunt teruglezen.

Let wel het zijn geen notulen van het bestuur die in de rubriek komen. Maar er komt wel in waarvan wij vinden dat een ieder dat moet weten.

Mocht je suggesties hebben voor verbetering, laat ons dat dan via het secretariaat van het bestuur weten (rkav.secretaris@gmail.com) of stuur een mail naar communicatie@rkav-volendam.nl.

 

 

En hierbij de eerste mededelingen in de rubriek Nieuwsflits.

 

1)

Wat voor vereniging willen wij zijn?                    

 

We willen een vereniging zijn waarbij iedereen zich thuis voelt en waar we allemaal kunnen genieten van de geweldige voetbalsport! En dat alles in een veilige omgeving. 

 

Het bestuur van RKAV Volendam heeft besloten, dat het onderwerp sociale veiligheid een vast punt wordt op de agenda. Sociale Veiligheid is niet alleen op bestuursniveau belangrijk, maar komt terug in alle geledingen van onze vereniging. 

 

In eerste instantie gaat het om bewustwording binnen RKAV. Onderwerpen zoals vloeken, pesten, onsportief gedrag, discriminatie en zelfs seksuele intimidatie kunnen binnen iedere sport vereniging plaatsvinden. Kijk bijvoorbeeld naar de turnsport. Die zitten nu met een enorm probleem. Niet dat we duidelijke signalen hebben dat dit soort problemen binnen de RKAV actueel zijn, maar voorkomen is beter dan genezen.  

 

Bij het bestuur van RKAV staat preventie hoog in het vaandel, vandaar dat het onderwerp op de agenda is gezet en er een vertrouwenscommissie, bestaande uit vertrouwenscontactpersonen, in het leven geroepen is 

(zie de website: Club - Beleid en richtlijnen - Vertrouwenscommissie). Deze commissie heeft in het najaar van 2020 een conceptbeleidsplan ingediend bij het bestuur.  

Dit beleidsplan is gericht op (ouders van) leden, trainers/coaches en overige vrijwilligers die bij de vereniging betrokken zijn.

 

Er is bewust voor gekozen om dit beleidsplan een ‘eigen’ plan te laten zijn en geen blauwdruk van een andere vereniging om deze dan 1 op 1 over te nemen. RKAV Volendam is immers een unieke club met unieke gewoontes die hier en daar wat afwijken van buur gemeentes en clubs. 

 

Dit beleidsplan kent de volgende doelstelling:

Binnen RKAV Volendam heerst een sociaal veilig sportklimaat, waar leden veilig kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden gerespecteerd worden. Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen heerst er bij RKAV een klimaat waarin openlijk over grensoverschrijdend gedrag gesproken kan worden met leden, technisch kader en het bestuur.

 

Op 11 mei jl is er een online meeting geweest (in samenwerking met NOC/NSF), waarvoor trainers, coaches en andere belangstellenden zich voor konden inschrijven.

De informatie die hieruit naar voren is gekomen, heeft o.a. geleid tot een stuk  gedragscodes. Deze gedragsregels zijn bedoeld voor (jeugd-)spelers, (jeugd)leiders, trainers, coaches, ouders/verzorgers, bestuurders, scheidrechters/wedstrijdleiders en toeschouwers.

De gedragscodes zijn terug te vinden op de website onder: 

Club - Vertrouwenscommissie – Beleid en richtlijnen – Vertrouwenscommissie. Vervolgens naar beneden scrollen dan kom je automatisch bij RKAV: de veilige haven 

 

Directe Link naar Gedragregels Rkav Volendam

 

Het bestuur gaat er vanuit, dat deze gedragscodes worden nageleefd binnen de RKAV.

 

2)

Een ander punt betreft de voetbalschool 

Deze is van start gegaan in september met Richard Mooijer en Mark Pieters (FC). 

 

 

3)

Het bestuur van de RKAV is nog steeds op zoek naar een bestuurslid Technische Zaken! Als u dit als een uitdaging ziet, neem dan contact op met het bestuur

rkav.secretaris@gmail.com 

 

4)

Op 3 november as. zal er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

De plaats om uw mening en stem te laten horen. Wij rekenen dan ook op een grote opkomst.

 

Regelgeving Corona Rkav Volendam update

 

Beste leden,

 

Zoals u allen reeds gemerkt hebt, is het aantal besmettingen van Corona de laatste tijd fors toegenomen.

Hierop heeft de overheid gereageerd en een aantal maatregelen afgekondigd.

Wat betekent dit nu voor het amateurvoetbal en voor de RKAV.


Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur zijn de volgende regels van toepassing:

 • Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.
 • Publiek is helaas niet meer welkom. Dit betekent o.a. ook, dat de ouders niet bij hun kinderen langs de lijn mogen gaan kijken. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. 
 • De kantine blijft gewoon geopend. Echter om toegang te krijgen tot de kantine is een geldige QR-code of een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
 • Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.
 • Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje. Verder dient de anderhalve meter afstand in acht genomen te worden.
 • De kantine sluit uiterlijk om 20.00 uur.

Daarnaast zijn er natuurlijk de algemeen geldende regels, die eveneens in acht genomen dienen te worden.

 • Schud geen handen, ook niet met medespelers en teambegeleiders
 • Was je handen regelmatig met (desinfecterende) zeep/lotion voor en na het bezoek aan het complex
 • Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis en laat je testen!!
 • Informeer telefonisch jouw trainer/coach/teambegeleider als je deze klachten ondervindt en houdt hem/haar op de hoogte van de testuitslag.
 • Ga direct naar huis als er tijdens het sporten klachten ontstaan.
 • Deel geen bidons, maar neem zelf een gevulde waterfles/bidon mee, die voorzien is van jouw naam.
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en/of de vrijwilligers van de club worden gegeven.

 

Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht.
Ook het bestuur van de RKAV betreurt dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor de regelgeving.

Wij vragen u om zich daar ook aan te houden en op de handhaving daarvan.

 

Namens het bestuur RKAV,

Jos van Luyk, Communicatie & Kwaliteit.


 

 

Spaar mee voor de RKAV met de Vomar “Club is Koning Spaaractie”

RKAV doet mee met de Vomar Club is Koning spaaractie.

Je kunt de RKAV Clubkas ‘spekken’ met de Vomar Klant is Koning kaart. Hiervoor kun je je aanmelden via: https://kikkaart.vomar.nl

De RKAV clubcode is: RKVO2021

Beste leden,

Steun onze vereniging eenvoudig én geheel kosteloos door boodschappen te doen bij Vomar: dit kan nu heel eenvoudig met je Klant-is-Koning kaart. Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!

Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan. Wil je liever een fysieke kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar.

Koppel vervolgens je kaart aan de club met onze unieke clubcode: RKVO2021

Laat altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart automatisch mee!

Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen besteden over naar onze club.

Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost jou helemaal niets extra. Koppel dus snel je kaart en steun onze vereniging!

https://rkav-volendam.nl/.../spaar-mee-voor-de-rkav-met.../

OPENSTELLING ACCOMMODATIE RKAV

 

Aan de leden van de RKAV Volendam

In reactie op de nieuwe maatregelen van de overheid, is het 

RKAV-bestuur, na overleg met gemeente en KNVB, voornemens om de RKAV-accommodatie beschikbaar te stellen voor de teams die zouden willen en/of kunnen trainen of om op eigen initiatief te kunnen voetballen.

De openstelling zal gedurende de gehele verlengde kerstvakantie zijn, dus van 20 december 2021 t/m 9 januari 2022.
De poort van het complex is geopend van 9.00 uur tot 16.45 uur.
De kleedkamers en douches zijn NIET beschikbaar.


LET OP!!
Zaterdag 25 december, zondag 26 december 2021 en zaterdag 

1 januari 2022 is DE ACCOMMODATIE GESLOTEN!!

 

Het trainen/spelen op gras is NIET toegestaan (alleen dus op kunstgras).

Indien jullie gebruik maken van de accommodatie, dan dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 
handen reinigen bij komen en gaan (cleaner bij ingang).
alleen de trainers/coaches mogen de materiaalruimte betreden.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen hiermee tegemoet te komen de wensen van velen.


RKAV bestuur

 

 

VOG.

Het Bestuur en de (inmiddels ingestelde) vertrouwenscommissie nemen samen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen, zodat iedereen in een veilig sportklimaat actief kan zijn.
Naast het aanstellen van de vertrouwenscommissie is de volgende stap die we gaan zetten het invoeren van de VOG (Verklaring omtrent Gedrag) voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging. Dit doen we in samenwerking met NOC*NSF.
Uitgebreidere informatie hierover tref je elders in de website aan.