Ondertekening verzoek tot goedkeuring fusie RKAV Volendam en ZVV Volendam

Ondertekening verzoek tot goedkeuring fusie RKAV Volendam en ZVV Volendam

Ondertekening verzoek tot goedkeuring fusie RKAV Volendam en ZVV Volendam.De algemene ledenvergaderingen van de RKAV Volendam en ZVV Volendam hebben op 27 januari
2021 ingestemd met een fusie tussen beide verenigingen. Daarna is het formele proces opgestart om tot een fusie te komen o.a. door het instellen van een fusiecommissie die de gemaakte afspraken
verder heeft uitgewerkt.

Afgelopen maandagavond hebben de voorzitters Vincent Gruwèl namens RKAV Volendam en Cees Veerman namens ZVV Volendam het formele verzoek tot goedkeuring fusie ondertekend en
ingediend bij de KNVB. De verwachting is dat de KNVB op korte termijn de fusie formeel zalgoedkeuren.

Beide voorzitters ondertekenen verzoek tot goedkeuring fusie RKAV Volendam en ZVV Volendam