Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van de RKAV

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van de RKAV

Namens het bestuur wil ik iedereen een gelukkig, sportief maar bovenal een gezond 2023 toewensen. De laatste weken van het afgelopen jaar hebben ons geleerd dat voetbal maar een bijzaak is in het leven, niks meer, niks minder. Het is belangrijk als alles goed gaat maar op het moment dat je ziek wordt of iemand die je lief is komt te overlijden is dat weg. Dan wordt alles weer in perspectief gebracht. 
Moeten we dan als RKAV de lat minder hoog gaan leggen? Nee, niks is minder waar. 
Maar het wordt wel tijd dat we met zijn allen eens in de spiegel gaan kijken over het gedrag van ouders, coaches en publiek langs de lijn en in de kantine. Gedraag je respectvol naar elkaar, naar de tegenstanders maar vooral naar alle vrijwilligers die voor jou en jouw kinderen 3, 4 of soms wel meer dagen in de weer zijn. Als VRIJWILLIGER. 

Op voetbal gebied gaat het over het algemeen goed maar we blijven bezig om verbeteringen door te blijven voeren. Stilstand is achteruitgang en succes moet niet leiden om te denken dat we goed bezig zijn, Daarom blijven we doorgaan met het verder professionaliseren van onze top teams. In overleg met de staf gaan we zoeken naar mogelijkheden om over de breedte de club naar een hoger niveau te gaan brengen. Iedereen die daar een idee over heeft kan dat naar voren brengen. Wij luisteren graag naar jullie mening. 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we aan het eind van het seizoen veld 8 en de Hal verliezen om daar het C veld (ons nieuwe veld 8) voor terug te krijgen. Veld 7 wordt aan het eind van dit seizoen vervangen en veld 2 in 2024. Met deze 8 velden komen we weer ruimer in ons jasje te zitten qua bezetting. 
Voor de zaal afdeling blijven we ons sterk maken om in de nieuwe wijk de Lange Weeren een sporthal te realiseren. Dat maakt dat er meer training faciliteiten voor onze teams zullen komen. In de zomerperiode hebben wij de buitenkantine gerealiseerd en zal naar onze verwachting een goede bijdrage leveren aan de sfeer en de beleving bij onze club. 
Er is de afgelopen maanden door velen keihard gewerkt en daarom willen wij nogmaals iedereen die de RKAV een warm hart toedraagt bedanken voor hun inzet: leden, vrijwilliger en sponsoren. 
Wij hopen jullie allemaal op onze Nieuwjaars receptie op 7 januari vanaf 16:00 te begroeten. 

Hopelijk zien we elkaar weer snel op de club 

Vincent Gruwèl 
Voorzitter RKAV Volendam