BERICHT VAN HET BESTUUR

BERICHT VAN HET BESTUUR

Beste allen,

Het is gebleken, dat er na de training of na de wedstrijd door een aantal teams erg uitgebreid en zeer langdurig gebruik gemaakt wordt van de douches. Soms duurt dit wel tot ruim een half uur per persoon. 

Dit is buiten proportie, zeker in deze tijd waarin de gasprijzen de pan uitrijzen en de energiekosten (ook voor de RKAV) daardoor fors stijgen.  

Ook wordt er in sommige gevallen na de training/wedstrijd geen toezicht meer gehouden op de teams. Wij willen jullie er (misschien ten overvloede) nogmaals op wijzen, dat de trainer/coach ook na de training/wedstrijd verantwoordelijk is  voor- en toezicht dient te houden op hun team. Het kan niet zo zijn dat er spelers alleen achterblijven in de kleedkamers terwijl de trainer/coach al vertrokken is.

Het bestuur wil dan ook alle trainers/coaches nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheid in deze. Zie erop toe, dat er “normale” douchetijden worden nageleefd en dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten. De trainer/coach dient pas te vertrekken nadat zijn/haar team de kleedkamer heeft verlaten. 

Met vriendelijke groet, het bestuur RKAV.