Algemene Ledenvergadering woensdag 3 november 2021

Algemene Ledenvergadering woensdag 3 november 2021

Agenda ALV  woensdag 3 november 2021om 19:30 uur 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Mandaat voor de technische veranderingen als er een bestuurslid TZ gevonden is

4. Bestuurswijzigingen, aftreden Jan van Mechelen als bestuurslid jeugdzaken, aantreden Jan Tuijp als bestuurslid jeugdzaken, aantreden Jos van Luyk als bestuurslid communicatie en aantreden Cees Veerman als bestuurslid zaalvoetbal

5. Bespreking van de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 en 27 januari  2021

6. Bespreking van de notulen van de algemene ledenvergadering van ZVV

7. Voorstel tot het kennisnemen van het verslag van de kascommissie

8.Verslag kascommissie ZVV en jaarrekening

9. Voorstel tot het benoemen van nieuwe leden van de kascommissie

10. Voorstel tot het vaststellen van de financiële jaarstukken 2020-2021

11. Behandeling van de begroting 2021-2022

12 Voorstellen ingediend door ledenvergadering

13. Informatie en ontwikkelingen aangaande verenigingszaken

14. Rondvraag

 

Notulen vorig jaar, 13 januari 2021

Notulen vorig jaar ,27 januari 2021

Notulen ZVV vorig jaar

 

 

Notulen vorig jaar, 13 januari 2021

Notulen vorig jaar ,27 januari 2021

Notulen vorig jaar , 13 januari 2021 ZVV

Notulen vorig jaar 27 januari 2021 ZVV