Corona protocol

Update Coronamaatregelen

Aan alle sporters an de RKAV en direct betrokkenen en toeschouwers,

Samen door!

We hebben allemaal vernomen dat  de COVID-19 maatregelen worden aangehaald om toch te kunnen blijven sporten. Alle sportverenigingen maar ook het betaalde voetbal zullen kunnen blijven draaien onder de gestelde voorwaarden.

Hierbij draagt een ieder verantwoordelijkheid:

Gemeente :

Gebruik accommodatie

Toezicht en verantwoordelijk voor de controle op en de handhaving van de coronamaatregelen.

Bij verenigingen geldt een verscherpte controle en wanneer  blijkt dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd bij de RKAV kan als uiterste sanctie  de club worden gesloten.

Verstrekken van vergunningen in geval van aanpassingen aan de accommodatie om deze coronaproof in te richten.

RKAV Bestuur

Gebruik accommodatie: 

Verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk naleven van de coronamaatregelen.

Zichtbare presentaties van de geldende maatregelen.

Duidelijk communiceren wie aanspreekpunt is wanneer coronamaatregelen niet goed genoeg in acht worden genomen.

Bij de RKAV is Jan van Mechelen het contactpersoon.

Het (eventueel) aanstellen van poortwachters.

Het facilteren van goedgekeurde handreinigingsmaterialen bij aankomst en vertrek op de accommodatie en in het wedstrijdsecretariaat.

Het extra reinigen van handcontactpunten.

Gebruik sanitaire voorzieningen:

Voor trainingen zijn de was- en douchegelegenheden niet beschikbaar.

Bij wedstrijden wordt  deze gelegenheid wel geboden.

Hierbij dienen volwassenen en spelers van 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand in acht nemen.

In dit geval wordt er mogelijk een tweede kleedkamer beschikbaar gesteld dan wel wordt er om de beurt gedoucht.


Trainers/begeleiders:

Verantwoordelijk voor naleven coronaregels en t.o.v van elkaar de 1,5 afstand in acht te nemen.

Verantwoordelijk voor het aanspreken van begeleiding en/of omstanders (indien aanwezig) om afstand te houden dan wel het complex te verlaten. 

Het ontvangen en begeleiden van de spelers naar de uitgang via de door de RKAV vastgestelde looproute (check in- check out).

Het organiseren van vervoer bij uitwedstrijden waarbij  het aantal ouders/begeleiders  minimaal dient te zijn.

Bij vervoeren van spelers vanaf 13 jaar is het advies om een mondkapje te dragen.

In de ontvangstruimte RKAV tijdens wedstrijddagen zorgen voor doorstroming(alleen scheidsrechters en kader wedstrijdsecretariaat kunnen plaatsnemen).

Ouders/begeleiders:

Tot 20 oktober zijn er geen toeschouwers toegestaan.

Ouders halen en brengen hun kinderen en dienen op de parkeerplaats te wachten tot het moment dat de spelers klaar zijn met sporten.

Spelers komen naar de ouders toe (Bij de jongste jeugd: spreek van te voren de plek af)!

Bent u chauffeur tijdens een uitwedstrijd dan wordt u als begeleider gerekend. U mag de vereniging betreden.

Hoe te handelen bij klachten?

Schakel meteen door naar de GGD en stel de vereniging op de hoogte (Zie stappenplan - Corona).

Stappenplan Corona KNVB

Hier geldt : Neem je verantwoordelijkheid en safety first!

Alleen wanneer we deze basisregels in acht nemen kan de bal blijven rollen!

Wij zijn allemaal verantwoordelijk.

Samen door!

Bestuur RKAV Volendam

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ALGEMEEN

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.

 
OP DE ACCOMMODATIE
Met betrekking tot de accommodatie, waaronder de kantine, tribune en kleedkamers gelden de volgende regels:

 • Volg de visuele aanwijzingen en de aanwijzingen van de stewards en kantinepersoneel.
 • Houd overal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de spelers, langs het veld, op de tribune in de kantine, in de tent en in de kleedkamer, etc. Personen die tot één huishouden behoren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Geforceerd stemgebruik langs en in het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

 
TENT

 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder.
 • Vermijd drukte, zoek de ruimte op het terras naast de tent.
 • Bij verblijf in de tent dien je gebruik te maken van een zitplaatsHoud daarbij de grootst mogelijk afstand. Stoelen, tafels of banken mogen niet verplaatst worden.
 • Het heeft de voorkeur met pin of contactloos te betalen.
 • Laat afval niet achter op de tafels, maar werp het in de daartoe bestemde bakken.


KANTINE

 • In de kantine mogen tegelijkertijd 65 mensen aanwezig zijn.
 • Reserveren is verplicht.
 • Bij betreden kantine handen ontsmetten en invullen logboek.
 • Bij verblijf in de kantine dien je gebruik te maken van een zitplaats. Houd daarbij de grootst mogelijk afstand. Stoelen, tafels of banken mogen niet verplaatst worden.
 • Het heeft de voorkeur met pin of contactloos te betalen.
 • Laat afval niet achter op de tafels, maar werp het in de daartoe bestemde bakken.
 • Het opvolgen van de aanwijzingen van het kantine personeel is bindend.
 • Bij geen gehoor kan men verwijderd worden.
   

DE KLEEDKAMERS

 • Geen ouders in de kleedkamer of de kleedkamer gangen.
 • Tijdens trainingen zijn voor de jeugdteams geen kleedkamers beschikbaar.
 • Thuis omkleden en douchen.
 • Voor jeugdteams is op wedstrijddagen wel een kleedkamer beschikbaar.
 • Tijdens trainingen zijn voor de O-19 en senioren teams geen kleedkamers beschikbaar.
 • Thuis omkleden en douchen.
 • Voor O-19 en seniorenteams is op de wedstrijddag een kleedkamer beschikbaar i.v.m. de 1,5 m maatregel moeten zich om de beurt 5 personen omkleden en mogen 4 spelers tegelijk douchen.
 • Na afloop is de kleedkamer geen verblijfruimte. Doorstroming staat voorop.
 • Teambesprekingen niet in de kleedkamer, maar op het veld.
 • Bij de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 zullen gegeven de grotere selecties en dito begeleiding indien mogelijk afwijkende oplossingen gekozen worden.
 • Zorg dat je de kleedkamer schoon achterlaat! Laat geen afval achter.

 
VOOR DE VOETBALLERS

 • Voetballers dienen zelf hun (gezondheids) risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Houd er als voetballers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd of training, dienen voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
 • Volgens de algemene voorschriften is het voor personen vanaf 13 jaar verplicht een mondkapje te dragen in de auto wanneer je samen met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel zit. Houd daarmee rekening bij het vervoer indien je een uitwedstrijd speelt.
 • Blijf zoveel mogelijk bij je groep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

VOOR DE TRAINERS EN LEIDERS

 • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit(training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
 • Houd toezicht op de regels die voor voetballers gelden. (Zie onder “voor de voetballer”).
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank.
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • Wijs voetballers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen 'highfives'.
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot voetballers tot en met 12 jaar.
 • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden.
 • Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner.
 • Help de voetballers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • Laat voetballers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • Laat voetballers van 18 jaar en ouder voetballers tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden.
 • Houd het verblijf in het wedstrijdsecretariaat zo kort mogelijk.
 • Beperk je tot het afhandelen van zaken die voor de wedstrijd noodzakelijk zijn.

Mocht er een geval van Corona geconstateerd worden bij een speler, trainer of supporter die op de club geweest is, meld dit dan meteen aan de voorzitter Vincent Gruwèl 06- 2393 8138. Dan kan de RKAV meteen de juiste vervolg stappen nemen ter bescherming van de gezondheid.